Wil je meer weten over je persoonlijke eigenschappen? Waar je bijvoorbeeld motivatie uit haalt, wat je talenten zijn, welke werkomstandigheden bij jou passen? De Reflector van Arp geeft hierop beknopt antwoord en biedt tastbare handvaten voor jouw professionele ontwikkeling.

Maar wie is Arp?

Wij hebben de naam geleend van Hans Arp. Hij was een kunstenaar die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de moderne abstracte kunst in de vorige eeuw. Arp was één van de grondleggers van de Dada-beweging. Zijn organische vormen waren een bron van inspiratie voor deze site. En Arp schreef gedichten. Een paar regels om te proeven ...

Ik voel hoe de diepe hoogte
en de hoge diepte
boven mij en onder mij
mij met kracht doordringen.
Licht stijgt en daalt door mij heen.
(vertaling Ria van Hengel)

De Reflector

De Reflector van Arp is één van de onderdelen die wij inzetten om jou te adviseren.

De Reflector is speciaal voor Arp ontwikkeld.
Door gebruik te maken van data van bestaande tests is de Reflector een compacte, maar betrouwbare persoonlijkkheidstest geworden. De persoonsbeschrijvingen en de nuanceringen die worden gegeven, leveren een een goed beeld op van wie jij bent, wat je drijft en waar jouw toekomstmogelijkheden liggen.


Arp is ontstaan uit een initiatief van:

Scherp
Dauwland
Talent & succes