De Nederlandse economie krijgt na een bloeiperiode in de jaren vijftig en zestig te maken met tegenwind. De droom, zo wordt het mooi verwoord, is uit. De jaren zeventig zweven tussen economische stagnatie en maatschappelijke vernieuwing. De diepe economische crisis van 1980-1982 is het keerpunt. Daarna wordt vooral een beroep gedaan op liberalisatie, deregulatie en de vrije markt om economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De jaren negentig brengen een economische voorspoed die met die met de dotcom-crisis in 2000 een flinke knauw krijgt.

Naar De Nederlandse Economie 1960-1979